Loading...

Friedemann Knappe

Metallbildhauer

Artist in Lab
Januar – Juni 2007
o. T. Aluminium, geätzt, 2007
o. T. Aluminium, geätzt, 2007
Blick in die Ausstellung, 2007
o. T. Aluminium, geätzt, 2007
o. T. Aluminium, geätzt, 2007
o. T. Aluminium, geätzt, Ausstellungssituation, 2007
o. T. Aluminium, geätzt, 2007
o. T. Aluminium, geätzt, 2007
o. T. Aluminium, geätzt, 2007